Gå direkt till sidans innehåll

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Indikator MP.2.9.1

Måttet visar åtgärdade vattenhinder. Dessa ska åtgärdas för att underlätta för utter, fisk, vattenlevande insekter med flera att ta sig fram.

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
0 stycken (2021)

Kommentar

Inga vandringshinder har åtgärdats mellan 2019–2020.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-18