Gå direkt till sidans innehåll

Antal nya samarbeten

Indikator MP.4.21.1

Mäts årligen

Antal nya samarbeten som har resulterat i en grön resplan eller annat mobility managementarbete hos en extern aktör eller kommunal verksamhet.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2017

1

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26