Gå direkt till sidans innehåll

Antal förskolor som arbetar med hållbara resor

Indikator MP.4.21.4

Antal förskolor som arbetar med trafiksäkerhet och hållbara resor.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2019

89

1

2020

51

2

2021

49

Kommentar

Måttet avser "Andelen grundskolor som har medverkat i aktiviteter inom ramen för Säkra skolvägar"

Under 2021 var antalet skolor som har medverkat i aktiviteter inom ramen för Säkra skolvägar i princip oförändrat i förhållande till föregående år, en minskning med en skola, från 51 % till 49 %.

Under 2020 minskade antalet skolor som har medverkat i aktiviteter inom ramen för Säkra skolvägar, från 89 % 2019 till 51 % 2020. En anledning kan vara att COVID-19.

Uppdaterad datum: 2022-02-15