Gå direkt till sidans innehåll

Andel personer som reser hållbart till arbetet

Indikator MP.4.21.6

Mäts vart tredje år

Andel personer i kommunorganisationen som går, cyklar eller åker kollektivt till och från arbetet.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2013

59

1

2015

57

2

2018

74

Kommentar

Den stora ökningen som skett de senaste åren handlar främst om en ökning av cykelresorna.

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26