Underlätta hållbara resor

Samarbeten med olika aktörer ska göra att fler arbetar för att underlätta och främja hållbara resor.

Beslutat i Mobility managementplanen.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge