Radon i bostäder

Radonhalten i bostäder ska senast 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Ansvar

Fastighetsägare

Tillsynsnämnden