Planering och styrning av parkeringsplatser

Planering och styrning av cykel och bilparkering ska bidra till att andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.

beslutat i Parkeringsprogrammet

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Samtliga nämnder