Gå direkt till sidans innehåll

Öppna upp slutna dagvattenlösningar

Mål MP.4.14

Befintliga slutna dagvattensystem ska, där så är möjligt, öppnas upp.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet
Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-11-17