Öppna upp slutna dagvattenlösningar

Befintliga slutna dagvattensystem ska, där så är möjligt, öppnas upp.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Stockholm Vatten och Avfall AB

Verksamma i Huddinge