Öppna dagvattenlösningar

Öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, väljas före slutna system.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Stockholm Vatten och Avfall AB

Verksamma i Huddinge