Gå direkt till sidans innehåll

Närhet för arbetande till spårtrafik (1200 meter)

Indikator MP.4.18.3

Mäts vart tredje år.

Andel arbetande som har max 1200 meters radie i fågelavstånd till spårstation.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

73

1

2018

68

2

2021

74

Kommentar

Andelen som arbetar inom 1 200 m från station har ökat från 68% 2018 till 74% 2021.

Principen om stationsnära utveckling är inte helt implementerad i hela verksamheten trots att den är inskriven i Översiktsplan 2030. Därtill tar processen från plan till färdig byggnad ofta lång tid vilket innebär att det ännu finns många planer i stationsnära lägen som inte genomförts.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15