Gå direkt till sidans innehåll

Närhet för boende till spårtrafik (600 meter)

Indikator MP.4.18.1

Mäts årligen

Andel boende som har max 600 meters radie i fågelavstånd till spårstation.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2012

39,1

1

2013

38,7

2

2014

38,5

3

2015

38,8

4

2016

38,3

5

2017

38,1

6

2018

39

7

2019

38

8

2020

38,3

9

2021

38,6

Kommentar

Analysresultaten visar att andelen av Huddinges befolkning som bor stationsnära är mer eller mindre oförändrad. Detta innebär att antalet boende i hela kommunen har ökat i samma takt som boende i stationsnära lägen. De största förändringarna är att det har blivit fler boende och arbetande kring framförallt Flemingsberg och Huddinge C.

Principen om stationsnära utveckling är inte helt implementerad i hela verksamheten trots att den är inskriven i Översiktsplan 2030. Därtill tar processen från plan till färdig byggnad ofta lång tid vilket innebär att det ännu finns många planer i stationsnära lägen som inte genomförts. Om man ser på framtida planer så är dock trenden att den absoluta majoriteten av planerade bostäder kommer ske inom kommunens primära utbyggnadsområden.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15