Ökad andel stationsnära boende och arbetande

Andelen stationsnära boende och arbetande ska öka fram till 2030.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Verksamma i Huddinge