Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedelsfördelning

Indikator MP.4.17.1

Mäts var femte år.

Färdmedelsfördelning för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2016

100

1

Gångtrafik

2011

13

2

Gångtrafik

2016

18

3

Cykeltrafik

2011

4

4

Cykeltrafik

2016

4

5

Kollektivtrafik

2011

24

6

Kollektivtrafik

2016

19

7

Biltrafik

2011

57

8

Biltrafik

2016

59

Kommentar

Avser alla resor i Huddinge, resor inom samt till/från Huddinge. Resor utan start- eller målpunkt i Huddinge är ej medräknade.

Det mest använda färdmedlet för att sig fram på i Huddinge är med bil.

Ingem ny mätning har genomförts under år 2021. Pandemin har gjort att resandet ändrats så pass mycket att en uppföljning inte skulle ge ett rättvisande resultat.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15