Andel cykelresor

Mäts med resvaneundersökning var femte år.

Andel cykelresor av totala antalet resor.

Datum Värde (%)
2011 4
2016 4
Datakälla: Resvaneundersökning

Kommentar

Senaste mätning är från 2016. Nästa mätning sker 2021

Ansvar

Kommunstyrelsen