Gå direkt till sidans innehåll

Andel cykelresor

Indikator MP.4.23.1

Mäts med resvaneundersökning var femte år.

Andel cykelresor av totala antalet resor.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet:
4 % (2016)
Utgångsvärde:
4 % (2011)
Mål:
15 % (2030)

Kommentar

Senaste mätning är från 2016. Nästa mätning sker 2021.

Ingen ny mätning gjordes under år 2021. Pandemin har gjort att resandet ändrats så pass mycket att en uppföljning inte skulle ge ett rättvisande resultat.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15