Öka andelen cykelresor

Andelen cykelresor i kommunen ska öka från 4 procent 2011 till 15 procent 2030.

Beslutat i cykelplanen.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge