Tjänstemän och politiker som utbildats inom MM

Mäts årligen

Andel av berörda tjänstemän och politiker som utbildats inom mobility management.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplan gjorts under 2018.

Ansvar

Kommunstyrelsen