Medlemmar i bilpool

Det gjordes ett arbete 2019 att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna tagits bort eftersom den är svår att mäta.

Ansvar

Kommunstyrelsen