Gå direkt till sidans innehåll

Genomförandeavtal där plan för MM finns

Indikator MP.4.20.10

Mäts årligen

Andel ingångna genomförandeavtal där överenskommelse om plan för mobility managementåtgärder eller andra mobility managementåtgärder finns.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

50

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26