Genomförandeavtal där plan för MM finns

Mäts årligen

Andel ingångna genomförandeavtal där överenskommelse om plan för mobility managementåtgärder eller andra mobility managementåtgärder finns.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar

Kommunstyrelsen