Gå direkt till sidans innehåll

Föravtal där avsiktsförklaringar för MM finns

Indikator MP.4.20.9

Mäts årligen

Andel ingångna föravtal där avsiktsförklaringar gällande mobility management finns inskrivna

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

25

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26