Föravtal där avsiktsförklaringar för MM finns

Mäts årligen

Andel ingångna föravtal där avsiktsförklaringar gällande mobility management finns inskrivna

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar

Kommunstyrelsen