Boende i planer som ligger stationsnära (600 meter)

Mäts årligen

Andel boende i beslutade planer som ligger stationsnära (600 meters radie)

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Trenden är positiv.

Pågående bostadsprojekt kan generera i snitt 800 bostäder per år under 2018-2020, med tyngdpunkt i Flemingsberg och centrala Huddinge. Målet är att nå ca 20 000 bostäder till år 2031. Planen har utökats med betydligt fler bostäder jämfört med planen från 2015-2017, vilket beror på ökad ambition med tanke på Spårväg syd och Sverigeförhandlingen.

Kommunens planer för tillkommande bostäder redovisas i Plan för samhälls-byggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035.

Måttet gället endast för bostäder och boende/arbetsplatser

Ansvar

Kommunstyrelsen