Boende i planer som ligger stationsnära (1200 meter)

Mäts årligen

Andel boende i beslutade planer som ligger stationsnära (1200 meters radie)

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Pågående bostadsprojekt kan generera i snitt 800 bostäder per år under 2018-2020, med tyngdpunkt i Flemingsberg och centrala Huddinge. Målet är att nå ca 20 000 bostäder till år 2031. Planen har utökats med betydligt fler bostäder jämfört med planen från 2015-2017, vilket beror på ökad ambition med tanke på Spårväg syd och Sverigeförhandlingen. För 2016-2018 gjordes ingen plan för samhällsbyggnadsprojekt.

Tyvärr har planen för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 inte digitaliserats, vilket innebär att det inte finns någon geografisk position kopplat till projekten. Därför har inga analyser kunnat göras för hur stor andel bostäder som planeras inom stationsnära områden.

Ansvar

Kommunstyrelsen