Boende/arbetsplatser i planer inom 400 meter längs busstråk

Mätmetod saknas

Ansvar

Kommunstyrelsen