Åtgärderna i MM-planer som är utförda

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

Ansvar

Kommunstyrelsen