Mobility management

Med mobility management i planering och byggande ska utformningen och utvecklingen av samhällsbyggnadsprojekt skapa förutsättningar för hållbart resande.

Beslutat i Mobility managementplanen.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Kommunstyrelsen