Gå direkt till sidans innehåll

Antal boende i bostäder med hög ljudnivå

Indikator MP.4.16.1

Antal boende i befintliga bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Mäts var 5:e år.

Antal boende i bostäder med hög ljudnivå

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2015

5700

Kommentar

Ingen förändring sedan 2015.

Kommunen tar fram en ny bullerkartläggning var 5:e år. Nästa ska vara färdig sommaren 2022. Inga nya siffror finns framtagna än.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-15