Antal boende i bostäder med hög ljudnivå

Antal boende i befintliga bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Mäts var 5:e år.

Antal boende i bostäder med hög ljudnivå
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Ingen förändring sedan 2015.

Kommunen tar fram en ny bullerkartläggning var 5:e år. Nästa ska vara färdig år 2022.

Ansvar

Kommunstyrelsen

Tillsynsnämnden