Gå direkt till sidans innehåll

Livscykelperspektiv vid nybyggnation

Mål MP.4.4

Vid ny- och ombyggnation ska ett livscykelperspektiv användas, exempelvis med avseende på klimatpåverkan.

Boverket har den 1 januari 2022 infört krav på klimatdeklarationer vid nybyggnation. Detta kommer att bidra till att livscykelperspektivet kommer att införas i alla kommande projekt.

I kommunens checklista för miljöanpassat byggande som används i dialog med byggherrar finns denna formulering om livscykelperspektiv: Beskriv övergripande val och arbetssätt i projektet så att miljöbelastningen av den färdiga byggnaden minimeras ur ett livscykelperspektiv.
Uppföljning av listan sker i två steg, (1) strax innan antagande och (2) inför bygglov.

Checklistan sjösattes under våren 2019 och har använts i några utav kommunens byggprojekt, men det är fortfarande ganska nytt att arbeta med denna checklista.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-15