Antal nyinflyttade som nåtts av MM-information

Mäts årligen

Antal nyinflyttade som nåtts av information om möjligheter att resa hållbart.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar

Kommunstyrelsen