Gå direkt till sidans innehåll

Antal kampanjer för kommunanställda

Indikator MP.4.22.3

Mäts årligen

Antal kampanjer/informationsinsatser som genomförts till kommunanställda.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2017

3

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26