Antal kampanjer för kommunanställda

Mäts årligen

Antal kampanjer/informationsinsatser som genomförts till kommunanställda.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar

Kommunstyrelsen