Förorenat dagvatten ska hållas åtskilt

Förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten tills rening genomförts.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Stockholm Vatten och Avfall AB

Verksamma i Huddinge