Gå direkt till sidans innehåll

Elektromagnetisk strålning

Mål MP.4.2

Försiktighetsprincipen ska tillämpas vad gäller elektromagnetisk strålning i samhällsplaneringen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation.

Det finns inget mått för detta mål och därför är måluppfyllelsen svårbedömd.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2018-02-27