Gå direkt till sidans innehåll

Buller utomhus vid skolor

Mål MP.4.27

Andelen skolor som har en bullerutsatt yta över riktvärdet, 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå för väg- och spårtrafik och/eller 70 dB(A) maximal ljudnivå för spårtrafik, på mer än 15 procent av gården ska minska till 11 procent till 2024.

Beslutat i Åtgärdsprogram för buller.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17