Buller i skolor och förskolor

För buller inomhus i skolor och förskolor ska riktvärdena i folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus följas.

Mått saknas för detta mål.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Ansvar

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasienämnden

Tillsynsnämnden