Bevara öppna dagvattenlösningar

Befintliga öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, bevaras.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Stockholm Vatten och Avfall AB

Verksamma i Huddinge