Gå direkt till sidans innehåll

Grönyta vid befintliga förskolor, skolor och idrottsanläggni

Indikator MP.4.24.1

Mäts vid förändring på platsen.

Andel av befintliga förskolor, skolor och idrottsanläggningar där grönytefaktorn har bibehållits eller utökats.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
0 % (2021)

Kommentar

Huddinge samhällsfastigheter använder sedan 2021 inte längre verktyget grönytefaktor i förvaltning. Istället ligger uppföljning och skötselplaner i kartprogram. Vid åtgärder i utemiljö tas alltid hänsyn till biologisk mångfald, sociala värden och andra ekosystemtjänster.

Huddinge samhällsfastigheter har anlagt nya ängsytor på 8 fastigheter under 2020, både med enbart ängsfrö eller enbart pluggplantor eller en kombination av dessa.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2022-02-15