Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator MP.1.1.2

Mäts årligen.

Växthusgasutsläpp per sektor

Rad-id Sektor växthusgaser Senaste värdet (%) Datum

0

Transporter

 60,7

2019

1

Avfall och avlopp

 17

2019

2

Produktanvändning

 10,7

2019

3

Arbetsmaskiner

 7

2019

4

Energiförsörjning

 2,2

2019

5

Industriprocesser

 1,8

2019

6

Jordbruk

 1

2019

Kommentar

Senaste mätvärde är från 2019.

Inom alla sektorer utom sektorn arbetsmaskiner (där en utsläppsökning med 3% skett) har mängden utsläpp minskat jämfört med föregeånde mätår (2018). Störst minskning av utsläpp har skett inom sektorerna; energiförsörning, avfall och avlopp samt industriprocesser.

Största utsläppskällan inom kommunen är fortfarande transporter (60% av utsläppen) följt av avfall och avlopp (17% av utsläppen), produktanvändning (11 % av utsläppen) och arbetsmaskiner (7% av utsläppen).

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-17