Tankställen och laddplatser för förnyelsebara drivmedel

Antal tankställen och laddplatser för förnyelsebara drivmedel ska öka till 2021 jämfört med 2015.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Kommunstyrelsen

Aktörer

Verksamma i Huddinge