Ökad lokal förnybar energiproduktion

Mängden framställd energi från förnybar energi från olika aktörer i kommunen ska öka jämfört med 2014.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Verksamma i Huddinge