Ökad andel miljöbilar

För miljöbilar, enligt den statliga definitionen, ska strävan vara att andelen uppgår till minst 40 procent 2021.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Ansvar

Kommunala bolag

Samtliga nämnder