Koldioxidutsläpp från varutransporter

Nästa mätning sker år 2021.

Koldioxidutsläpp från kommunens varutransporter.

Datakälla: IVL

Kommentar

Siffrorna som redovisas avser utsläppen på hela Södertörn. Senaste mätning gjordes 2017.

Siffrorna som redovisas avser utsläppen på hela Södertörn då det inte finns någon uppföljning på kommunnivå. Mellan åren 2014 och 2017 har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av varor i Södertörnskommunerna minskat med 73 procent. Detta beror främst beror på en ökning av användningen av biobaserade drivmedel.

Ansvar

Samtliga nämnder