Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från varutransporter

Indikator MP.1.15.1

Nästa mätning sker år 2021.

Koldioxidutsläpp från kommunens varutransporter.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
5,3 ton (2021)
Utgångsvärde:
1390 ton (2014)

Kommentar

Siffrorna som redovisas 2017 avser utsläppen på hela Södertörn medan siffrorna för 2021 endast avser Huddinge kommun. Det blir därmed svårt att bedöma hur stor minskning som skett och siffran för 2021 ska inte jämföras med siffran för 2017.

År 2021 var andelen förnybara bränslen (HVO och biogas) 100%. Man hade en minskad total mängd koldioxid och minskad mängd per levererad mängd gods (kg). Motsvarande godsmängd som föregående år, fortsatt mindre än 2019.

Främsta orsakerna till minskad koldioxidmängd är; högre andel biogas, minskat antal körda kilometrar, förfinad mätmetod.

Mellan åren 2014 och 2017 har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av varor i Södertörnskommunerna minskat med 73 procent. Detta beror främst beror på en ökning av användningen av biobaserade drivmedel.

Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17