Minskade koldioxidutsläpp från varutransporter

Koldioxidutsläppen från kommunens varutransporter ska minska med 70 procent till 2021 jämfört 2013.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Ansvar

Samtliga nämnder