Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg ska minska med 50 procent till 2021 jämfört med 2015.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Ansvar

Samtliga nämnder