Minskade koldioxidutsläpp från arbetspendlingsresor

Koldioxidutsläppen från arbetspendlingsresor ska minska till 2021 jämfört med 2017.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Ansvar

Samtliga nämnder