Minskad mängd inköpt nöt- och fläskkött

Inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött ska minska till 2021 jämfört med 2016 i förhållande till den totala inköpsmängden livsmedel.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasienämnden

Socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden