Miljöcertifiering vid nybyggnation

Vid nybyggnation och större ombyggnationer av kommunala lokaler ska ett etablerat miljöcertifieringssystem utifrån ett livscykelperspektiv användas.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Samtliga nämnder