Koldioxidfotavtryck

Koldioxidfotavtrycket mäts var 5:e. år. Senaste mäteningen är från 2015.

Koldioxidavtrycket mäter den mängd utsläpp av fossil koldioxid som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har skett.

Koldioxidfotavtryck

Datakälla: REAP, Naturvårdsverket.

Kommentar

Ingen ny mätning har gjorts och en bedömning är därmed inte möjligt.

Koldioxidfotavtrycket ligger på samma nivå 2015 som 2004. Hushållens bidrag till fotavtrycket har minskat, medan avtrycket från till exempel offentlig förvaltning och investeringar har ökat.

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen